# قطعه

غریب سامرا

  بسم الله   شهادت امام هادی(ع) است....به امید نگاهش...دلم دوباره هوایی سامرایت شدفدای نام قشنگت علی، نقی، هادیاگر که یاد تو هستم، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید

گره...

      نور خورشید نگاه تو چه قهری کرده!!عاقبت از تپش افتاد دل  پنجره هاچقدر دیر به دیدار دلم آمده ای...دیدی آخر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

هبوط

  دفترم دشت غزل بود، ولی حالا حیف؛چون کویر برهوت است... دلم میگیردمن تو را "راست" کشیدم ولی این نقاشی؛رسم تبدار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید