# غزل

هبوط

  دفترم دشت غزل بود، ولی حالا حیف؛چون کویر برهوت است... دلم میگیردمن تو را "راست" کشیدم ولی این نقاشی؛رسم تبدار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید

  بهشت... نام زیبای تو بر سینه ی منقوش بهشتدلبری میکند از جان و دل و هوش بهشتآسمان هم به دلش بار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید