# امام_رضا(ع)

گره...

      نور خورشید نگاه تو چه قهری کرده!!عاقبت از تپش افتاد دل  پنجره هاچقدر دیر به دیدار دلم آمده ای...دیدی آخر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

آبرو...

  آبرو... برای عشق تو مولا میدونم خیلی حقیرم با نگاه به گنبد تو میخوام آبرو بگیرم همه عشقم،همه شوقم، همه آرزوم همینه خاک پای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید