یا کاشف الکرب!

 

بعضی وقتها این دل صاب مرده جوری زیر و رو میشه و طوفانی که تنها شاید این ذکر قدری آرامش کند:

 

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین(ع)...

اکشف کربی بحق اخیک الحسین(ع)

 

ای حضرت ملجأ الرعایا! إرحم
آقای ادب! حضرت سقا! إرحم


من جز تو ندارم صنمی در دنیا؛
بر این دل ِ بیچاره و تنها، إرحم


درمانده ام و گذشته آبم از سر؛
بر غرقه ی بی پناه دریا، إرحم


ارباب! ببین رسیده جانم بر لب؛
مدیون توأم به هر دو دنیا، إرحم


این زخم دهان گشوده وادارم کرد؛
با بغض صدا کنم که آقا! إرحم


نام تو شبیه یاس زیباست عباس!
جان مادرت، تو را به زهرا(س)، إرحم

 

ح.م/ 0 نظر / 10 بازدید