برابر با اصل

 

بسم الله

 

چه معبری زده از آسمان خدا امشب

شمیم زلف کسی بوی عنبر آورده

 

و جبرئیل برای رساندن این نور

فرشته های فراوان به معبر آورده

 

و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

برای حضرت لیلا که دلبر آورده

 

 

برای آنکه ندیده رسول رحمت را

دوباره نسخه اصل و برابر آورده

 

و خنده های ملیحش تبسم قرآن

خدا برای امامش پیمبر آورده

 

امام نافله ی خون، موذنش را هم

برای گفتن الله اکبر آورده

 

ح.م

/ 3 نظر / 14 بازدید
روح و ریحان

حنیف جانٰ زیبا بود مثل همیشه

آوا

[گل][گل][گل][گل][گل]

شکست خورده ی طوفان واژه ها

نزدیک خانه پدری عاشقت شدم در روزهای دربه دری عاشقت شدم باغ انار روسری ات را که باد برد با رنگ قرمز جگری عاشقت شدم باشعر عاشقانه ام از راه آمدم بافوت و فن کوزه گری عاشقت شدم آرام و باشکوه نشستی کنار من مثل فرشته مثل پری عاشقت شدم مانندمن که بال و پرم را شکسته اند دیدم بدون بال و پری عاشقت شدم حتی به فکر خواب و خوراکم نبوده ام با روزه های بی سحری عاشقت شدم دیدم که طعم خنده توقندهاری است دیدم که اصل نیشکری عاشقت شدم ای ماه من بدون تو از یاد برده ام در سال چندم قمری عاشقت شدم گفتم بگو که اهل کجایی قرار من گفتی مسافری گذری عاشقت شدم احمد علوی