قاب عکس...

 

 

حال دیگری دارم، معجزه شده انگار
زنده روبرویم بود، قاب عکس بر دیوار

من سلام هام عمری وقف گنبد ِ در قاب
روزی ام شده حالا: « السلام یا ارباب »

/ 2 نظر / 35 بازدید
اربعین

http://rshohada.ir/post/25

نفس

با افتخار لینک شدید[گل]