بمان!...نرو!

بسم الله

گیرم بهشت جای تو باشد...بمان!...نرو!
شاید همین دوای تو باشد...بمان!...نرو!

جان ها همیشه مقصدشان قلب گور نیست!
شاید دلی فدای تو باشد...بمان!...نرو!

خونم حلال!...می کشی ام وقت رفتنت
این خون چرا به پای تو باشد؟...بمان!...نرو!

ح.م

/ 1 نظر / 13 بازدید
آوا

شاید همین دوای تو باشد جان ها همیشه مقصدشان قلب گور نیست![گل] ببخشید که اشعار شمارو زدم بهم[گل] باتشکر[گل]