کنج حرم

 

 

سبک عاشق کشی جذبه چشمان تو را از بحرم
زخمه هایی که بر این بال و پرم هست، به دنیا ندهم

سالها خاک ره عشق تو خوردم و خدا میداند
لذتی را که در این کنج حرم هست، به دنیا ندهم


ح.م

حنیف منتظرقائم ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢