برف پیری

 

برف اومده....

چند بیتی برای...........


مانند اتش میدود در خرمن عمرم هنوز
داغ نگاه سرد تو در برف پیری دلم


از گوشه ی چشمان تو راهی به فردا میرود
راهی نمانده از قضا، جز گوشه گیری دلم


در گوش قلبم خوانده ای «انی احبک»، تا ابد،
آزاده بودن سخت تر از این اسیری دلم

                                            ح.م

حنیف منتظرقائم ; ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱٧ اسفند ۱۳٩۱