گره...

 

 

 

نور خورشید نگاه تو چه قهری کرده!!
عاقبت از تپش افتاد دل  پنجره ها

چقدر دیر به دیدار دلم آمده ای...
دیدی آخر گره افتاد به روی گره ها

ح.م

حنیف منتظرقائم ; ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱٦ اسفند ۱۳٩۱