فاتحه فراموش نشود

پروانه ام، گرمی کاشانه ام توئی!
بابا بزرگ! سبزی گلخانه ام توئی!
از شیر مادر است دلم کربلایی است
بابای خوب ِ مادرِ فرزانه ام توئی!

ح.م

فاتحه فراموش نشود

حنیف منتظرقائم ; ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ; ۸ اسفند ۱۳٩۱